Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 9. 2018

Kurz pohotovostní jednotky aneb sedm statečných na Spáleništi

Od 14. do 17. června se uskutečnil na Spáleništi první ročník přípravného kurzu pro pohotovostní jednotku zaměřený na plošné vyhledávání osob.

Z naší brigády jsme se zúčastnily dvě - Hanka Habrová a já.

Z přibližně dvojnásobného počtu přihlášených se nás dostavilo jen sedm, což bylo nakonec štěstí pro nás i organizátory.  Program byl totiž natolik náročný, že pro větší počet účastníků by v tomto časovém rozmezí nešel tak kvalitně připravit.

Kurz se skládal z teoretické a praktické části.

 V teorii jsme byli proškoleni ve všech zásadních oblastech potřebných pro psovody účastnící se státních i IRO atestů a především pak praktických zásahů. Tedy ve strategii a taktice vyhledávání, v první pomoci, v legislativě spojené s použitím záchranářských psů, topografii a orientaci v terénu a ve využití potřebné techniky.

Praktická část sestávala z imitací skutečných zásahů, kdy byly pro psovody připraveny náročné terény s ukrytými osobami, velikosti od 6 do 15 ha. Vyhledávání probíhalo ve dne i v noci, časové limity byly většinou kolem dvou hodin, a tedy zorganizovat návaznost veškeré činnosti bylo velmi náročné.

Za všechny účastníky musím obrovsky poděkovat všem organizátorům a pomocníkům akce. Tedy v první řadě paní Katce Staňkové a paní Lucii Dlouhé, které vše vymyslely a připravily. Manželé Beranovi připravili teoretické i praktické části v oblasti první pomoci a strategie vyhledávání, David Novotný zabezpečoval technickou část opět prakticky i teoreticky a zajistil teoretickou část v oblasti topografie a legislativy.

A velký dík patří i všem ostatním pomocníkům, členům Jihočeské a Pražské brigády, kteří nám figurovali a zajišťovali celý chod akce. Ráda bych zde podotkla, že to nebyli jen čekatelé nebo řadoví členové – v terénech jsme já a můj pes našli mj. Broňka Přibyla, Janu Šmídovou, Martinu Trollerovou a další funkcionáře.

Kurz byl podle mého názoru připravený na vysoké úrovni po všech stránkách. Jeho absolvováním si každý mohl ověřit, jestli má fyzické i znalostní předpoklady pro praktické zásahy v ploše i jestli má jeho pes dostatečnou kondici.

Vyústěním těchto kurzů by do budoucna měla být prověrka pohotovostní jednotky, kterou by pak mohl absolvovat i psovod, jenž nemá zájem o sportovní činnost a chce se od začátku zaměřit pouze na praxi.

                                                                  I.Bartoňová