Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkušební řád Mezinárodního svazu záchranných psů IRO

26. 3. 2007

Zkušební řád
Mezinárodního svazu záchranných psů IRO


Mezinárodní zkušební řád záchranářů-kynologů sdružených v organizaci IRO obnáší rovněž sestavu zkoušek, zahrnující všechny směry záchranářské činnosti za pomoci psů. Kromě základních prací v sutinách pobořených domů se i zde jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Kromě speciálních cviků zkoušky obsahují ještě disciplíny poslušnosti a dovednosti. Zkoušky jsou značeny zkratkou druhu a písmeny A, B nebo C uvádějícím stupeň této zkoušky.RH-Ezkouška schopností psa pro záchranné práce

Prvotní prověrka mezinárodního zkušebního řádu IPO-R prověřující schopnosti psa jako budoucího záchranáře ve třech variantních směrech: stopařském, sutinovém a plošném. V České republice je RHE kteréhokoliv zaměření povinná jako vstupní zkouška do uvedeného zkušebního řádu a je otevřena pro nejširší veřejnost.

RH-T A, Bzkouška prací v sutinách stupeň A-B

Zkouška základních sutinových prací odlišující práci psa ve dvou velmi výrazně rozdílných úrovních. Stupeň A je všeobecně považován za začátečnický, stupeň B pak za mistrovský. Stupně se liší především počtem hledaných osob a dále rozlohou terénu.

RH-FL A, Bzkouška prací na ploše stupeň A-B

Zkouška rovněž dvoustupňové úrovně prověřuje psa v prohledávání těžce přístupných přírodních terénů. Liší se opět nejen počty hledaných osob, ale zejména rozlohou prohledávaných terénů.

RH-F A, Bzkouška stopařských prací stupeň A-B

Zkouška záchranného stopování, tedy vyhledávání osob po trase, kterou osoby prošly předepsaným způsobem terénem, se opět odehrává ve dvou obtížnostních stupních. Podle stupně jsou stopy rozlišeny stářím, délkou, počtem obtížnostních prvků (lomy, předměty) a pracovním limitem.

RH-L A, B, Czkouška lavinových prací stupeň A-B-C

Zkouška třístupňové úrovně prověřuje schopnost a vycvičenost psa v nacházení zavalených osob při prohledávání lavinových terénů. Obsahuje i požadavky na zkušenosti psů se zimními dopravními prostředky. Ve vyšších stupních je prověřována i obratnost psovoda při pohybu na lyžích.

RH-W A, B, Czkouška vodních prací stupeň A-B-C

Zkouška opět ve třech stupních prověřuje schopnosti a vycvičenost psa při cvicích ve vodě a při plnění nejrůznějších požadavků souvisejících s vodní záchrannou činností. Pes musí prokázat zkušenosti s různými plavidly, přirozenou chuť pro pobyt ve vodě a dobrou techniku při vytrvalostním plavání.